profileren rupskraan

Speciaal uitgerust machinepark

Om de impact op flora en fauna tot een minimum te beperken beschikt Gebroeders Kok over een speciaal uitgerust machinepark. Graafmachines op rupsen met verschillende bedrijfsgewichten. Maar ook rupsdumpers en bulldozers. Machines welke cultuurtechnisch werk kunnen uitvoeren met een lage bodemdruk. Dit voorkomt inklinking van de ondergrond wat schade aan bodemleven beperkt. Ook kunnen we u van dienst zijn met rupsgraafmachines die voorzien zijn van lange gieken, in diverse varianten.

Voor diverse opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, waterschappen en soort gelijke opdrachtgevers heeft Gebroeders Kok al vele cultuurtechnische projecten uitgevoerd. Het graven van poelen, aanleg van natuurvriendelijke oevers, afplaggen of bijvoorbeeld opschonen van waterpartijen zijn maar enkele van de vaak uitgevoerde werkzaamheden.