Flora en fauna

Wij als gebruikers van de openbare ruimte passen regelmatig de situatie in het plantenrijk en dierenrijk aan. Het zij door wijzigingen in de omgeving van natuurgebieden of als gevolg van onderzoek dat de natuur baat heeft bij aanpassingen. Voor deze aanpassingen komen onze machines vaak goed van pas.

Verwijderen van ruigten, bosschages en begroeiing

Één van de eerste handelingen voor aanpassing van flora en fauna betreft het verwijderen van begroeiing en boomopslag. In gebieden waar geen grote grazers lopen of andere gebruikers zijn komt snel begroeiing te staan. Wij beschikken over diverse uitrustingstukken voor onze machines om dit snel en productief uit te voeren. Diverse soorten klepelmaaiers, maaikorven, stronkenfrezen enzovoorts.

 

Aanleg flora en fauna gebieden

Voor vele aanpassingen of aangelegde flora en fauna zijn onze machines reeds ingezet. Voor opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, it Fryske Gea of bijvoorbeeld het Drents Frysche Wold hebben wij al vele werkzaamheden uit mogen voeren.