Overheden

Ook voor de non-profit sector voeren wij vele werkzaamheden uit. Aan onze infrastructuur moet met regelmaat onderhoud uitgevoerd worden. Waterwegen worden opgeschoond om de afvoer van regenwater te garanderen. Bermen en plantsoenen worden periodiek gemaaid. Enzovoorts.

Maaiwerkzaamheden

Zowel het maaien van gras in bermen en plantsoenen als ook het maaien van watergangen kunnen wij voor u verzorgen. Voor elke situatie kunnen wij u van dienst zijn met een passende machine. Voor de locaties met beperkte ruimte kunnen wij uw watergang opschonen met onze Hooby. Deze smalspoor kraan op rubbertracks werkt nagenoeg binnen het rijwerk. Voor de bredere watergangen kunnen wij u van dienst zijn met een kraan voorzien van lange giek. Als de mogelijkheid er is om het werk vanaf de openbare weg uit te voeren wordt er doorgaans een mobiele kraan ingezet.

Voor het maaien van bermen en taluds beschikken wij over verschillende tractor en klepelmaaier combinaties. We beschikken over combinaties die een klepelmaaier aan de voorzijde hebben bevestigd maar ook combinaties die een klepelmaaier aan een arm hebben bevestigd. Ook combinaties met een klepelmaaier aan de voorzijde en achterzijde zijn beschikbaar.

Rietmaaien

In de lager gelegen gebieden in nederland vaak grenzend aan wateren groeit doorgaans riet. Het komt voor dat dit riet gemaaid moet worden. Dit voeren wij onder andere uit met een graafmachine voorzien van een klepelbak vanaf een ponton. Één van onze klepelmaaiers is voorzien van een opvangbak. Het vrijgekomen maaisel kan hierdoor worden afgevoerd naar een verwerker.

 

Winterdiensten

Tijdens de wintermaanden dalen de temperaturen in Nederland regelmatig onder het vriespunt. Met sneeuw of ijzel als gevolg. Ook Gebroeders Kok wordt ingeschakeld om wegen en paden begaanbaar te houden. Handmatig strooien op perrons, of met de sneeuwschuif de weg vrijmaken voor  het verkeer zijn werkzaamheden die wij veel uitvoeren in de winter.