bewerkt_DSF6259

Ruwvoerwinning veehouderijen

Het agrarisch loonwerk is waar het in 1949 mee begon voor Gebroeders Kok. Sindsdien zetten wij ons in om innovatie en slagkracht te bieden om uw voederwinning steeds te verbeteren. Wij beschikken verspreid over onze vestigingen altijd een optimale machinecombinatie met de juiste persoon op de juiste machine om u van dienst te zijn. Door de verschillende vestigingen zijn we altijd bij u in de buurt voor snelle service en door de nauwe samenwerking onderling kunnen we u altijd van dienst zijn.

Toevoegingsmiddelen

Bij het graskuilen kunnen we zowel melasse als ecosyl toevoegen voor het verbeteren van de conservering en in het geval van melasse extra smaak. Ook bij de maisoogst kunnen we ook diverse toevoegmiddelen toepassen. Informeer voor meer informatie.

Gras- en bouwlandbemesten

Gebr. Kok beschikt over een groot aantal machines voor het uitrijden van vaste mest, vloeibare mest en het bekalken van bouwland en grasland.

Vloeibare mest

Vanaf februari tot en met september rijden we mest uit op gras- en bouwland met een breed assortiment machinecombinaties. De werkbreedtes van de bemesters varieert van 7,5 tot 12 meter. Dit doen we afhankelijk van de situatie met 1 van onze Vervaet 5 wielers, een getrokken tank of met onze verveat 3-wieler sleepslangbemester.

Vaste mest en compost

Het belang van het uitrijden van vaste mest, compost en bokashi voor het verrijken van de organische stof in de grond wordt steeds meer erkend. Wij kunnen het uitrijden verzorgen, maar natuurlijk ook het laden en lossen bij transport over de weg. Voor aankoop van meststoffen kunnen wij u vaak koppelen aan een geschikte aanbieder in de regio.

Sleepslang
CIMG4837
Sleepslang

Met grote capaciteit veel mest in korte tijd op grasland en bouwland aanbrengen via sleepslangbemesting wordt steeds populairder. Het is de ideale manier om bodemdruk te verlagen en het aantal bewegingen te verminderen.

Topstuk is onze 3-wielige Vervaet zelfrijdende sleepslangbemester. Met deze zelfrijder kunnen wij sleepslangen met een nauwkeurige dosering zonder drukval en met een snijinrichting. Met een 6 m3 grote buffertank heeft deze zelfrijder voldoende capaciteit en kunnen we met extra brede banden een lage bodemdruk realiseren. De buffertank zorgt in combinatie met de mestpomp voor een absoluut exacte dosering. Door de uitrusting met GPS en sectieafsluiting op onze bemesters is er geen overlap in de bemesting.

Grondbewerking

Grondbewerking zijn een belangrijk onderdeel van ons vakgebied en wij bieden hierin een groot aantal mogelijkheden. Hieronder twee voorbeelden van deze werkzaamheden.

Ploegen en frezen

Ploegen is nog altijd de effectiefste manier om met de volgende teelt of nieuw grasland te beginnen. Wij werken met verschillende ploegen met of zonder ondergronders en voorpakkers. Voor grasland vernieuwing is frezen vaak noodzakelijk voor het vermalen van de zoden zodat het netjes ondergebracht kan worden door de ploeg.

Diepploegen en Mengwoelen

Met onze diepploegen en mengwoelers kunnen we de grond variërend van 0,70 meter tot 1,5 meter diepte bewerken. Vaak een ingrijpende maatregel om een perceel weer in top conditie te krijgen. Deze bewerkingen bevorderen de capileerde werking en draagkracht van de bodem, daarnaast wordt de verdichting van de bovenlaag opgeheven.

Diepploeg land bulldozer

Grond openwerken met schijven en tanden

Een goede beluchting en het mengen van gewasresten met de bovenlaag bevordert de bodemkwaliteit en zorgt voor een open grondstructuur, dit bevorderd de waterafvoer. Wij beschikken over schijveneggen en cultivatoren om groenbemester in te zaaien.

Breed scala aan mestmogelijkheden

Mest staat aan de basis van uw geslaagde ruwvoerteelt. Met de modernste machines en ervaren medewerkers dragen wij zorg voor een zo efficiënt mogelijke aanwending van de mest op uw percelen. Tevens kunnen wij het transport van mest verzorgen met onze tankopleggers.

Zaaien en oogsten

Grasland doorzaaien

In toenemende mate kiezen veehouders voor het doorzaaien van hun grasland. Het is een efficiënte en rendabele manier om de capaciteit van blijvend grasland maximaal te benutten. Voor het doorzaaien van grasland beschikken we over een 3 meter schijven-doorzaaimachine en een 5,80 meter pneumatische Vredo schijven-doorzaaimachine.

Grasland inzaaien

Voor het inzaaien van grasland werken we met een volvelds zaaimachine, een graszaaicombinatie met rotorkopeg of pennenfrezen. Met onze zaaicombinaties kunnen we op alle grondsoorten werken.

Mais zaaien

Het grote areaal mais in het werkgebied van Gebroeders Kok wordt ingezaaid met 8 rij-ige maiszaaimachines. Topstuk is onze Vaderstadt maismachine die met grote capaciteit de mais op hoge (lucht-)druk in de grond schiet. Bij het maiszaaien wordt met een GPS systeem gewaarborgd dat uw perceel volledig en in nette rijen wordt ingezaaid.

Mais oogst

In het najaar mogen wij voor vele agrarische ondernemers de mais oogsten en verwerken in de kuil. Dit doen wij met meerdere sets bestaande uit een hakselaar, tractoren met silagewagens en een laadschop voor op de kuil. In natte periode komt het voor dat de hakselaar en de tractoren niet uit de voeten kunnen op het land. Mocht dit het geval zijn dan kunnen wij dit desondanks voor u uitvoeren met rupsdumpers en hakselaars welke wij voorzien van rupsen aan de voorzijde.

Groenbemester inzaaien

Een groenbemester draagt sterk bij aan het verhogen van de opbrengst van de maisteelt. Direct na de mais zorgen wij ervoor dat het inzaaien van het maisland met een groenbemester snel en efficiënt gebeurt. Een groenbemester zorgt voor stikstofbinding, minder natte percelen en verhoogt het organische stofgehalte. Bovendien zorgt een groenbemester voor de bestrijding van aaltjes.

Veldspuit in actie

Onkruidbestrijding, gewasbescherming

Efficiënte onkruidbestrijding vraagt om veel kennis, ervaring en de juiste materialen. Door het grote werkgebied met veel variatie in grondsoorten en onkruiddruk weet Gebroeders Kok als geen ander welke middelen en aanpak het beste werkt. Voor de bestrijding van onkruid werken we met een ultramoderne zelfrijdende veldspuitmachine met spuitbomen van 33 meter en een schoffelmachine van 6 rijen. Naast de onkruidbestrijding in mais wordt, vooral na minder strenge winters, steeds vaker in het voorjaar grasland gespoten tegen onkruid in combinatie met doorzaaien. Onze veldspuit is uitgerust met GPS en werkt met middeleninjectie. Schoffelen vlak voor de rijen sluiten maakt de grond luchtig en tegelijkertijd wordt nog aanwezig onkruid verwijderd. Voor het schoffelen van mais werken wij met een 6 rijen brede schoffelmachine met ganzenvoet schoffels eventueel in combinatie met het onderzaaien van gras.
We maken gebruik van RTK-gps.

Vestigingen

Gebroeders Kok bestaat uit zes verschillende vestigingen. We maken gebruik van verschillende locaties om onder meer dichterbij de lokale gemeenschap te staan.
Hierdoor weten we beter wat er in de lokale gemeenschap en industrie leeft, zodat we hier op goed en tijdig naar kunnen handelen.

Voor contact met één van onze vestigingen kunt u op op de contactknop klikken. Hier ziet u een overzicht van de contactgegevens van onze vestigingen.