Waterbouw

Werkzaamheden op of nabij het water vraagt doorgaans om speciale machines. We beschikken over diverse machines met langere gieklengtes, overslagmachines maar ook mini en midigravers welke voorzien kunnen worden van de gebruikelijke hulpstukken in de waterbouw. Zoals:

  • Trilblokken; Zowel normaal als hoogfrequent (voor stalendamwand)
  • Sorteergrijpers
  • Baggergrijpers
  • Vizierbakken

Baggeren

Om een goede doorvaart te garanderen moeten onze waterwegen met regelmaat onderhouden worden. Een van de onderhoudsaspecten is het bewaren van de juiste doorvaart diepte. Bij deze werkzaamheden kunnen wij u van dienst zijn bij het baggeren van de watergang of waterpartij, maar ook bij het overladen van het slib en/of transport van het slib. Van scheepvaartroute tot de vijver in uw achtertuin.

 

Oeverbescherming

Nederland staat bekend om de vele wateren en hieraan gekoppelde dijken, sluizen en ander waterbouwkundige bouwwerken. Vele oevers van deze wateren worden beschermd door een constructie welke uitspoeling tegengaat waardoor de levensduur verlengd wordt.

Voor het aanbrengen van deze constructies leveren wij met regelmaat machines. De werkzaamheden worden zowel vanaf de wal als vanaf een ponton of werkschip uitgevoerd.

 

Dijkversterking

Langs de zeekust maar ook de grotere meren heeft Nederland dijken liggen als waterkering. Deze waterkeringen worden indien nodig versterkt als de overheden dit nodig achten. De omvang van deze versterkingen is doorgaans groot en moet buiten het stormseizoen plaats vinden. Daardoor is het vaak gewenst grote machines met een hoge productie in te zetten. Door de inzet van onze machines op diverse versterkingsprojecten hebben wij ruime ervaring in de diverse aspecten van deze werken, zoals het laagsgewijs opbouwen van een dijk, het aanbrengen van stortsteen, het plaatsen van zetsteen en het aanbrengen van giet- en waterbouwasfalt.