Activiteiten

1. Agrarisch Loonwerk
1.1 Bemesten
1.2 Oogsten
1.3 Maisteelt
1.4 Veldspuit
1.5 Maaikorven
2. Grondverzet
2.1. Grof grondverzet
2.2. Afwerken/profileren
2.3. Transport per as
2.4. Transport per rups
2.5. Bulldozerwerk
3. Rijplaten en schotten
3.1 Rijplaten 5×3,5m
3.2 Rijplaten 5×1,5m en <
3.3 Kunststof rijplaten
3.4 Draglineschotten
3.5 Slootschotten
3.6 Rijplatenwals
4. Bouw
4.1. Ontgraven bouwputten
4.2. Ontgraven bouwkuipen
4.3. Riolering
4.4. Afwerken/profileren
4.5. Bestratingen/verhardingen
5. Wegenbouw
5.1. Rioleringen
5.2. Ontgraven t.b.v. kabels en leidingen
5.3. Profileren/baanmaken
5.4. Bestratingen/verhardingen
6. Waterbouw
6.1. Grondwerk
6.2. Beschoeiingswerk
6.3. Overslagwerk
6.4. Baggerwerk
7. Groen
7.1. Berm- en slootonderhoud
7.2. Natuurgebieden onderhoud
7.3. Tuin- en landschapsaanleg en onderhoud
7.4. Sportvelden
8. Verticaal Transport
8.1. Autokraan
9. Spoorbouw
9.1. Overslag spoorwegmaterialen
9.2. Verwerken spoorwegmaterialen
9.3. Profileren spoorwegmaterialen
9.4. Ontgraven t.b.v. kabels en leidingen
10 Sloopwerk
10.1. Sorteerwerk
10.2. Sloophamerwerk
10.3.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
Vergruis-/verschrootwerk
Leidingbouw
Nutsleidingen
Dienstleidingen
Transportleidingen
Zinkers
12. Milieu
12.1. Saneringswerk
12.2. Werkzaamheden t.b.v. tank en leidingwerk
13. Overslag
13.1. Overslag bouwstoffen
13.2. Overslag baggerslib
14. Transport
14.1. Dieplader
14.2. Autokraan
14.3. Container
15. Meettechniek
15.1 Laser
15.2 Total Station
15.3 2D machinebesturing
15.4 3D machinebesturing GPS
16. Media
16.1 Media