Gebroeders Kok homepage
Vestigingen:
   Bakkeveen, Heerenveen
      Grootegast, Oosterwolde
        Siegerswoude en
          Odoornerveen

Portfolio

Galleries


cover:--1. Agrarisch loonwerk
--1. Agrarisch loonwerk (0)
 - 1.1 Bemesten
 - 1.2 Grasoogst
 - 1.3 Maisteelt
 - 1.4 Veldspuit
 - 1.5 Maaikorven
cover:--2. Grondverzet
--2. Grondverzet (0)
 - 2.1 Grof grondverzet
 - 2.2 Afwerken/profileren
 - 2.3 Transport per as
 - 2.4 Transport per rups
 - 2.5 Bulldozerwerk
cover:--3. Rijplaten en schotten
--3. Rijplaten en schotten (0)
 - 3.1 Rijplaten 5x3,5m
 - 3.2 Rijplaten 5x1,5m en <
 - 3.3 Kunststof rijplaten
 - 3.4 Draglineschotten
 - 3.5 Slootschotten

cover:--4. Bouw
--4. Bouw (0)
 - 4.1 Bouwput
 - 4.2 Riolering
 - 4.3 Afwerken/profileren
 - 4.4 Bestrating/verharding
 - 4.5 Hijswerk
cover:--5. Wegenbouw
--5. Wegenbouw (0)
 - 5.1 Riolering
 - 5.2 Kabels en leidingen
 - 5.3 Profileren/baanmaken
 - 5.4 Bestrating/verharding
 - 5.5 Verdichten
 - 5.6 Wegverbreding
cover:--6. Waterbouw
--6. Waterbouw (0)
 - 6.1 Grondwerk
 - 6.2 Beschoeiingswerk
 - 6.3 Overslagwerk
 - 6.4 Baggerwerk
 - 6.5 Stortsteen
 - 6.6 Dijkbekleding

cover:--7. Groen
--7. Groen (0)
 - 7.1 Berm- en slootonderhoud
 - 7.2 Natuurgebieden
 - 7.3 Tuin- en landschapaanleg
 - 7.4 Sportvelden
cover:--8. Verticaal Transport
--8. Verticaal Transport (0)
 - 8.1 Autokraan
cover:--9 Spoorbouw
--9 Spoorbouw (0)
 - 9.1 Overslag
 - 9.2 Verwerken
 - 9.3 Profileren
 - 9.4 Kabels en leidingen
 - 9.5 Onderhoud

cover:-10. Sloopwerk
-10. Sloopwerk (0)
 - 10.1 Sorteren
 - 10.2 Sloophamer
 - 10.3 Vergruizen/verschroten
cover:-11. Leidingbouw
-11. Leidingbouw (0)
 - 11.1 Nuts leidingen
 - 11.2 Dienstleidingen
 - 11.3 Transportleidingen
 - 11.4 Zinkers
cover:-12. Milieu
-12. Milieu (0)
 - 12.1 Sanering
 - 12.2 Tank en leidingen

cover:-13. Overslag
-13. Overslag (0)
 - 13.1 Grondstoffen
 - 13.2 Baggerslib
cover:-14. Transport
-14. Transport (0)
 - 14.1 Dieplader
 - 14.2 Autokraan
 - 14.3 Container
cover:-15. Meettechniek
-15. Meettechniek (0)
 - 15.1 Lasers
 - 15.2 Total Station
 - 15.3 2D Machinebesturing
 - 15.4 3D Machinebest. GPS

cover:-16. Media
-16. Media (0)
 - 16.1 Media