Activiteiten

1. Agrarisch Loonwerk
1.1 Bemesten
1.2 Oogsten
1.3 Maisteelt
1.4 Veldspuit
1.5 Maaikorven
2. Grondverzet
2.1. Grof grondverzet
2.2. Afwerken/profileren
2.3. Transport per as
2.4. Transport per rups
2.5. Bulldozerwerk
3. Rijplaten en schotten
3.1 Rijplaten 5×3,5m
3.2 Rijplaten 5×1,5m en < 3.3 Kunststof rijplaten 3.4 Draglineschotten 3.5 Slootschotten 3.6 Rijplatenwals 4. Bouw 4.1. Ontgraven bouwputten 4.2. Ontgraven bouwkuipen 4.3. Riolering 4.4. Afwerken/profileren 4.5. Bestratingen/verhardingen 5. Wegenbouw 5.1. Rioleringen 5.2. Ontgraven t.b.v. kabels en leidingen 5.3. Profileren/baanmaken 5.4. Bestratingen/verhardingen 6. Waterbouw 6.1. Grondwerk 6.2. Beschoeiingswerk 6.3. Overslagwerk 6.4. Baggerwerk 7. Groen 7.1. Berm- en slootonderhoud 7.2. Natuurgebieden onderhoud 7.3. Tuin- en landschapsaanleg en onderhoud 7.4. Sportvelden 8. Verticaal Transport 8.1. Autokraan 9. Spoorbouw 9.1. Overslag spoorwegmaterialen 9.2. Verwerken spoorwegmaterialen 9.3. Profileren spoorwegmaterialen 9.4. Ontgraven t.b.v. kabels en leidingen 10 Sloopwerk 10.1. Sorteerwerk 10.2. Sloophamerwerk 10.3. 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 Vergruis-/verschrootwerk Leidingbouw Nutsleidingen Dienstleidingen Transportleidingen Zinkers 12. Milieu 12.1. Saneringswerk 12.2. Werkzaamheden t.b.v. tank en leidingwerk 13. Overslag 13.1. Overslag bouwstoffen 13.2. Overslag baggerslib 14. Transport 14.1. Dieplader 14.2. Autokraan 14.3. Container 15. Meettechniek 15.1 Laser 15.2 Total Station 15.3 2D machinebesturing 15.4 3D machinebesturing GPS 16. Media 16.1 Media