Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als familiebedrijf is Gebroeders Kok al van oudsher sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor Gebroeders Kok is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden in People, Planet en Profit.

Gebr. Kok ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden:

Medewerkers

Gebr. Kok is een familiebedrijf waar de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers onmisbaar. Gebr. Kok vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden, waar zij prettig kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving en waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Producten

Ons beleid is afgestemd op het innoveren van producten en concepten. Het continue willen verbeteren is een geïntegreerd onderdeel van ons ondernemerschap, waarbij creativiteit en durf tot vernieuwing de boventoon voeren. Als organisatie zijn wij ons terdege bewust dat onze werkzaamheden invloed hebben op ons milieu. Bij aanschaf van nieuw materieel wordt dan ook voortdurend afgewogen of de investering milieutechnisch de beste keuze is. Wij trachten onze invloed op het milieu op een zo laag mogelijk niveau te krijgen.

Maatschappij

Gebroeders Kok zoekt haar medewerkers zoveel mogelijk uit de regio van de verschillende vestigingen. Wij willen daarmee bijdragen aan de werkgelegenheid in het noorden van het land. Als bedrijf staat Gebr. Kok midden in de maatschappij. Wij tonen onze sociale betrokkenheid op diverse manieren, onder andere door nauwe samenwerkingen met lokale initiatieven en activiteiten.

Vele evenementen doen een beroep op de diensten van onze organisatie voor de opbouw van hun terrein het zij rijplaten als tijdelijke verharding of materieel voor de opbouw van een festival. Om de activiteiten van deze, veelal, vrijwilligers te stimuleren dragen wij vaak een steentje bij door middel van sponsoring.

Zo hebben wij samenwerkingsverbanden gesloten met een aantal praktijkscholen om opleidingsplekken te kunnen aanbieden in het infra- en agrarische werk. Doordat we een groot scala aan werkzaamheden met veel dynamiek aanbieden, is er bij Gebroeders Kok voldoende ruimte om je talent te ontdekken. Daarnaast bieden we een ieder de mogelijkheid om van leerling tot specialist uit te groeien.