Bomen en begroeiing verwijderen

Met regelmaat mogen wij voor onze opdrachtgevers bomen en begroeiing verwijderen. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor bedrijven, overheidsinstanties en ook voor particulieren. Wij beschikken over diverse uitrustingstukken voor onze kranen om bomen te vellen. Maar ook kunt u een medewerker van ons inhuren met een motorzaag. Het naderhand verwijderen van de stronk kan ook door ons worden verzorgd.

Verwijderen van ruigten, bosschages en begroeiing

Één van de eerste handelingen voor aanpassing van flora en fauna betreft het verwijderen van begroeiing en boomopslag. In gebieden waar geen grote grazers lopen of andere gebruikers zijn komt snel begroeiing te staan. Wij beschikken over diverse uitrustingstukken voor onze machines om dit snel en productief uit te voeren. Diverse soorten klepelmaaiers, maaikorven, stronkenfrezen enzovoorts.